Calimero effect: kleiner of groter wonen

Huizenmarkt kampt met dubbel Calimerocomplex
 
EDE – U kent 'm wel, Calimero. “Zij zijn groot en ik is klein, en da's niet eerlijk, o nee.”

De huizenmarkt kampt momenteel met een wederkerig Calimerocomplex. Uit onderzoek van de vereniging eigen huis blijkt dat 49% van de Nederlandse bevolking de komende twee jaar wil verhuizen. En maar liefst 34% daarvan kijkt uit naar een ruimer huis; 17 procent is op zoek naar een kleinere woning. Voor de rekenaars onder ons: Voor ten minste 34% van de mensen zou er dus een besliste match zijn. De één wil groot, de ander wil klein. Ik moet me sterk vergissen, of deze mensen hebben elkaar nodig. Calimero zou zeggen: “Zij hebben groot huis en ik klein huis, da's niet handig, o nee.”
 
 
 
 
Het Calimerocomplex

Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen huis onder ruim duizend Nederlandse huishoudens blijkt dat 49% zou willen verhuizen. Opvallend is dan vervolgens om te constateren dat 8% van hen ook daadwerkelijk denkt binnen nu en twee jaar te zijn verhuisd.
 
41% wil wel verhuizen maar denkt dus dat in de komende twee jaar dat niet gaat gebeuren.
Gevraagd naar de redenen waarom men de komende twee jaar denkt niet te gaan verhuizen terwijl men dat wel wil, zijn de drie meest in het oog springende redenen:
23%  eigen woning wordt niet verkocht
21%  financiering niet rond te krijgen
7%    restschuld van de te verkopen woning te hoog
 
De oplossing om meer dan 8% te laten verhuizen in de komende twee jaar is derhalve gelegen in het oplossen van de verkoop van de eigen woning en het rond krijgen van de financiering van de nieuwe woning.
Als daar een doorbraak in kan komen dan schiet de huizenmarkt weer in een hogere versnelling.
Het onderzoek geeft ook aan dat 34% van mensen met een verhuisintentie wil verhuizen naar een grotere woning en dat 17% juist kleiner wil wonen. Daar ligt mijns inziens al een deel van de oplossing.  Als de mensen die kleiner willen wonen hun grotere huis nu eens gaan inruilen tegen dat kleinere huis van de mensen die groter willen wonen, dan zou al 34% van de mensen die willen verhuizen geholpen zijn!
En de rest? Als daadwerkelijk 34% gaat verhuizen in de komende twee jaar dan volgt de rest vanzelf, dan is de markt weer in beweging.


het hele rapport in pdf van de Vereniging eigenhuis