Scheefwonen

SCHEEFWONEN
 
EDE – Het nivelleren heeft inmiddels ook de woningmarkt in zijn greep. Het verschil tussen de waarde van de duurste en goedkoopste woningen is een stuk kleiner geworden.
 
Huurders met centen grijpen hun kans. Jan Dubbelmodaal in z'n sociale huurwoning is de spekkoper.
Jan is namelijk sinds 2007 al een scheefwoner en hij wil nu zo snel mogelijk weer recht gaan wonen. Het geluk is aan Jan zijn zijde want hij profiteert nu nog van:
* dalende huizenprijzen
* gunstige hypotheekvormen
* geen huurverhogingen meer
* lage hypotheekrente
* slechts 2% overdrachtsbelasting
* geen zorgen om de verkoop van een woning

Dus wat zegt Koen? Rechtwonen dat zouden  scheefwoners moeten doen!
 
(0318) 48 23 66
www.koenmakelaar.nl
 

Wat is scheefwonen?

De term Scheefwonen wordt voor mensen gebruikt die in een sociale huurwoning wonen maar die gelet op hun inkomen niet in aanmerking dienen te komen voor een dergelijke woning.  De sociale huurwoning is bestemd voor mensen uit de lagere inkomensgroepen. Scheefwoners hebben dus een verhoudingsgewijs hoog inkomen en betalen een lage huur.
 

Bij welk inkomen woon je scheef?

Huurders van sociale huurwoningen die tenminste een jaarinkomen van bruto € € 43.000,00 (prijspeil 2012) genieten, worden over het algemeen aangeduid als de groep die scheef woont.
 

Vorige kabinet Rutte I verhoogt de inkomensgrens voor scheefwoners.

Van het vorige kabinet (Rutte I) kregen Huurders met een inkomen van meer dan € 43.000,-- per jaar krijgen een extra huurverhoging van maximaal 5%. Deze huurverhoging komt bovenop de normale huurverhoging die gelijk is aan het inflatiepercentage. 
De minister heeft gekozen voor een inkomensgrens van € 43.000,--, omdat deze huurders ruimere mogelijkheden hebben in de koopsector en dus daadwerkelijk kunnen doorstromen. Het gaat om een groep van 420.000 huurders op in totaal 2,6 miljoen sociale huurwoningen. In potentie gaat het dus om een grote hoeveelheid woningen die vrij zouden kunnen komen voor de lagere inkomensgroepen. Of een extra huurverhoging van maximaal 5% daarvoor genoeg is, is natuurlijk nog maar de vraag. Een scheefwoner kan niet gedwongen worden om een koopwoning te kopen los van de vraag of de bank met de aangescherpte regels een hypotheek wil verstrekken. 

Kabinet Rutte II gaat nog een stap verder.

Het kabinet Rutte II  gooit er nog een schepje bovenop, door van álle huurders een bijdrage te vragen.
Vanwege het gesloten regeerakkoord tussen de VVD en de PVDA gaan de huren verhoogd worden. De verhoging houdt in dat huishoudens met een inkomen:
·          tot 33.000 euro 1,5 %  meer huur gaan betalen + inflatie
·          tussen 33.000 en 43.000 2,5 % meer huur gaan betalen + inflatie
·          hoger dan 43.000 euro, 6,5 % inflatie.
Deze laatste groep vormt derhalve de echte groep scheefwoners die de huurverhogingen zullen merken.
 

Scheefwoners kennen geen maximale huurprijs

De huren gaan dus voor iedereen extra omhoog, ook voor de laagste inkomens. Maar voor de hogere inkomens (boven 43.000 euro) zit er nog iets venijnigs in het vat. Kennelijk om het scheefwonen terug te dringen, wordt voor hen de maximale huurprijs losgelaten. De huren stijgen dus elk jaar opnieuw met 6,5% plus inflatie, zonder limiet.
Dat leidt op termijn tot exorbitante huren; bijv. bij een rekenhuur van 664 euro (bovengrens sociale sector) is de huur na 10 jaar (uitgaande van een totale jaarlijkse huurverhoging van 9%) gestegen tot 1572 euro, na 20 jaar tot 3721 euro en na 30 jaar tot maar liefst 8810 euro.

Gevolgen maatregelen scheefwonen

Huurders van sociale huurwoningen betalen straks dus huur op basis van hun inkomen. Op deze wijze ontstaan er grote verschillen tussen het huren van dezelfde woning. Hoe zullen de huurders met hogere inkomens hierop reageren? Het is de bedoeling dat er een impuls op gang wordt gebracht om naar een koopwoning te verhuizen. 

Geldt de huurverhoging alleen voor huizen van woningcorporaties?

De regeling geldt voor de gehele woningmarkt, dus voor woningcorporaties en voor particuliere verhuurders. Zij zijn uiteraard niet verplicht de extra huurverhoging toe te passen.

Is het verstandig om een huis te kopen als ik scheefwoner ben?

Op basis van de huidige plannen nemen de huren voor scheefwoners in de hoogste inkomenscategorie zeer fors toe. Bij de koop van een woning kan de rente voor een lange periode vastgelegd worden, zodat de maandlasten ook op langere termijn bekend zijn. Dat gegeven maakt het kopen van een woning aantrekkelijk.
 

EEN VOORBEELD

Laten we tenslotte naar een voorbeeld kijken.
Jan en Jannie wonen samen. Ze hopen binnenkort zwanger te worden. Jannie heeft een vaste baan en verdient 20.000 bruto per jaar. Jan heeft ook een vaste baan en verdient iets meer:  24.000 bruto. Samen verdienen ze dus meer dan 43.000 euro bruto en vallen ze dus in de categorie scheefwoner.
Ze wonen in een ruim huis (sociale woningbouw) met (nu nog) maximale huur, 664 euro kale huur per maand. Ze hebben het goed, maar niet te goed, ze moeten wel opletten wat ze uitgeven..
(Ter vergelijking: hadden de twee slechts minimumloon verdiend, dan was dat per 1-1-2013 samen 38.087 geweest; nog geen 6.000 euro minder)
Dankzij het regeerakkoord gaat volgend jaar hun huur met 6,5% plus inflatie omhoog. De inflatie is op het moment van dit schrijven 2,9%, de huur gaat dus met 9,4% per jaar omhoog.
Dat wil zeggen dat ze dit gaan betalen:
 
Jaar                       2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020
Kale huur              664         727        795        870        952        1042      1139      1247       1364
 
Binnen 8 jaar is de huur meer dan verdubbeld. 9 jaar daarna zitten we al op dik 3000,- euro kale huur per maand.
Het is duidelijk dat  Jan en Jannie dit niet kunnen betalen. Ze zijn dus gedwongen te verhuizen. Dat is ook de bedoeling van de maatregel.