Overlijden & Erfbelasting

OVERLIJDEN EN SUCCESSIERECHT EN WOZ WAARDE

 
Als er een overlijden is en er is sprake van een woning in eigendom, dan kijkt de fiscus naar de laatst vastgestelde woz waarde.
Dat kan fiscaal nadelig zijn als de waarde vanaf die peildatum tot aan het overlijden is gedaald.
 
 
Voorbeeld woning via vererving verkregen:
 
De kinderen hebben omdat de langstlevende ouder is overleden de woning via vererving verkregen.
Er dient successie aangifte te worden gedaan en de WOZ waarde is daarbij bepalend.

 
WOZ waarde van de geërfde woning peildatum 1-1-2016:                           € 400.000,00
Woz Waarde van de  geërfde woning peildatum 1-1-2017:                           € 415.000,00
Langstlevende ouder overleden op:                                                               1 december 2016
Woning verkocht per                                                                                      1 april 2017
Verkoopprijs:                                                                                                   € 350.000,00
 
Er dient in dit geval erfbelasting betaald te worden over: € 400.000,00  (u mag kiezen of de woz waarde met peildatum 1-1-2017 of per 1-1-2016. U kiest natuurlijk die met de laagste waarde. 
Dit is oneerlijk maar wel wat de wet voorschrijft.  Over € 65.000,00 uit dit voorbeeld betaalt u gewoon erfbelasting. 
 
Als u een koopwoning erft, vraag dan spoedig na het overlijden bij de gemeenten om een nieuwe beschikking voor de woz op uw eigen naam. Als u genoeg geldige argumenten heeft waarom deze waarde lager moet zijn, teken dan bezwaar aan. Als de woz-waarde dan naar beneden wordt bijgesteld, bespaart u erfbelasting. Iedere €1000 lager betekent een besparing van 10% tot 40%. 

Hebt u eenmaal een WOZ beschikking ontvangen (ook als erfgenamen) dan hebt u zes weken de tijd (na dagtekening) om bezwaar in te dienen.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van het bezwaarschrift en de eventuele hoorzitting bij de gemeente.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring