NVM, Funda en Kosten

NVM De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en andere vastgoeddeskundigen.Koen Makelaar is een van de Leden van de NVM.
Thuis in alle marktsegmenten geeft de NVM al meer dan honderd jaar doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Marktinzicht, expertise en visie liggen ten grondslag aan de positie van de NVM. Er zijn inmiddels meer dan 3.750 leden bij de vereniging aangesloten.


Een aantal redenen om voor een NVM makelaar te kiezen:

 • Een NVM makelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
 • Een NVM makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.
 • Een NVM makelaar is betrouwbaar; hij moet zich gedragen volgens de NVM-Erecode. Hij mag dan ook niet optreden voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
 • De NVM makelaar kent de woningmarkt op zijn duimpje. Via een computersysteem heeft hij inzicht in alle aangeboden woningen in de omgeving, ook bij zijn collega's.
 • Een NVM makelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiýle risico's loopt. Dat is ook in uw belang.
 • Een NVM makelaar kan adviseren over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
 • Een NVM makelaar luistert naar uw wensen, geeft deskundig advies en probeert een oplossing op maat aan te dragen.
 • Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
 • Uitsluitend een NVM makelaar kan uw woning volledig plaatsen op de bekendste internetsite voor het woningaanbod Funda.

Een aantal redenen om voor KOEN makelaar te kiezen:

 • Koen makelaar is aangesloten bij de NVM
 • Koen makelaar heeft juridsiche kennis van de onroerende zaken
 • Koen makelaar kan u de juiste informatie geven omtrent erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, en alle andere juridische zaken
 • Koen makelaar heeft aandacht voor u als persoon
 • Koen makelaar gaat voor uw belang


Klik hier voor meer informatie over NVM.